FACULTY OF ENGINEERING

Pendidikan Sains Teknologi Kejuruteraan dan Matematik STEM

Renewable Energy Category at National Energy Award 2019

UNIMAS terlibat dalam kerjasama projek penyelidikan pembinaan jalan atas tanah gambut menggunakan Foamed Concrete dan Eco Raft Pile

ISITI Long Lamai Community Project

KNR4373 Energy Economics and Planning

R&D - Potensi Pembinaan Saluran Air Utama - TV 1

Blockbuster video of Desalination Plant - Prof Ir Dr Shahidul Islam

Postgraduate Borneo Research Colloquium 2017, 4-6 July, CTF 1, UNIMAS

EnCon 2016 TV 1

Projek Hidro Mikro UNIMAS CREN